قبل
بعدی

بیش از چهار دهه از تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گذرد و در این مدت، هزاران پایان‌نامه قابل تجاری‌سازی، صدها اختراع داخلی و بین المللی و صدها فناوری قابل عرضه تولید شده است.
داناکالا بستری برای ارتباط فناوران و سرمایه گذاران و صنعتگران برای تجاری‌سازی این محصولات ارزشمند فراهم کرده است.

گام‌های انتقال فناوری

سه گام تا انتقال فناوری در دانا کالا

دانا کالا ساختاری ایجاد کرده تا انتقال فناوری بین فناوران و سرمایه‌گذاران به شیوه‌ای سریع‌، آسان و شفاف صورت پذیرد.

دانا کالا سامانه ای سریع، پویا و جذاب برای ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاهیان، صنعتگران و سرمایه گذاران و صنعتگران میباشد. همچنین سایت داناکالا نمایشگاهی دائمی جهت عرضه دارایی‌های فکری و فناوری‌های توسعه یافته در دانشگاه صنعتی اصفهان میباشد. در این بخش سرمایه گذاران و صنعتگران و فناوران میتوانند اطلاعات لازم جهت همراهی با دانا کالا را کسب نمایند.

دانا کالا و سرمایه‌گذاران و صنعتگران 

سرمایه گذاران و صنعتگران با ورود به بخشهای مختلف سایت با خدمات داناکالا برای سرمایه گذاران و صنعتگران روشهای مختلف سرمایه گذاری و بستر حقوقی فراهم شده آشنا میشوند و میتوانند فناوری‌های مطلوب خود را انتخاب کنند.

دانا کالا و فناوران

فناوران با ورود به بخشهای مختلف سایت ضمن آشنایی با خدمات داناکالا برای فناوران و انتخاب شیوه جذب سرمایه مطلوب خود در بستر حقوقی فراهم شده، میتوانند دارایی های فکری و دستاوردهای فناورانه خود را ثبت نمایند.

دستاوردها

دستاوردهای فناورانه دانشگاه صنعتی اصفهان

250+

فناوری‌های ایجاد شده

140+

فناوری‌های تجاری شده

42+

تعداد شرکت‌های رویشی

420000+

میلیون ریال درامد حاصل از فروش فناوری

آخرین‌ها

آخرین فناوری‌ها در دانا کالا

اطلاعات مربوط به آخرین فناوری ثبت شده پس از ارزیابی فنی و اقتصادی در دانا کالا نمایش داده می‌شوند.

به بالای صفحه بردن